POLITYKA PRYWATNOSCI

Polityka Prywatnośći

1Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Agnieszka Ujazdowska z siedzibą przy ul. Gdańska 44 w Bydgoszczy 85-006 tel: 532459597 adres email: info.@akademiapoledance.p

2.Celem zbierania danych na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika jest odpowiednie sprofilowanie wiadomości informacyjnej i przygotowanie odpowiedniej oferty handlowej.

3.Kategorie przetwarzanych danych to:

-imię nazwisko

– adres mailowy

-numer telefonu

-data urodzeni

4.Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu w postaci realizacji zajęć .W przypadku niepodania danych nie będzie to możliwe

5.Dane udostępnione przez Użytkownika będą podlegały udostępnieniu następującym podmiotom trzecim|:

– Biuro Usług Doraźnych i Księgowych BUDIK Krystyna Klaużyńska  85-027 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 103 NIP 554039646

6.Udostępnione dane nie będą podlegały profilowani

7.Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

8.Użytkownikowi przysługuje prawo:

  1. dostępu do treści danych i otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania danych,
  3. usunięcia danych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6. przenoszenia danych,
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego
  9. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez dostarczenie formularza cofnięcia zgody, który można pobrać ze strony. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.